Wat is een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker?

Verwerkersverantwoordelijke zijn personen en bedrijven die het doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Met andere woorden, de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt waarom er persoonsgegevens worden verzameld en hoe dat dan gebeurt.
Indien een persoon of bedrijf ten behoeve van een verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, is het een verwerker. De verwerker is een externe, aparte partij en dus niet, bijvoorbeeld, een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker krijgt opdracht om voor het doel dat door de verwerkingsverantwoordelijke is bepaald persoonsgegevens te verwerken.

Als bijvoorbeeld bedrijf X een e-mail service provider inschakelt voor het versturen van een e-mail campagne, is bedrijf X de verwerkersverantwoordelijke en de e-mail service provider de verwerker. Als bedrijf X een partij inschakelt voor het verrijken van profielen is het waarschijnlijk dat beide partijen verwerkingsverantwoordelijke zijn.