Wat zijn de rechten van betrokkenen?

Als betrokkene heb je meerdere rechten met betrekking tot het verwerken van je eigen persoonsgegevens. Een bedrijf is verantwoordelijk dat de betrokkene op de hoogte is van zijn rechten en aangeeft op welke manier een betrokkene zijn verzoek kan indienen. Vaak staat deze informatie vermeld in het privacy statement. Een bedrijf heeft 1 maand de tijd om gehoor te geven aan dit verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan dit worden verlengt met twee maanden.

Hieronder staan de rechten beschreven:

1. Recht op informatie

Deze informatieplicht over de verwerking vind je meestal terug in het privacy statement van een bedrijf.

2. Recht op inzage

Dit recht geeft de betrokkene de mogelijkheid om de persoonsgegevens die verwerkt worden op te vragen en in te zien.

3. Recht op rectificatie

Wanneer de betrokkene onjuistheden treft in de gegevens, heeft hij het recht de gegevens te laten corrigeren of aan te vullen.

4. Recht op gegevenswissing/vergetelheid

De betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen onder bepaalde voorwaarden.

5. Recht op beperking

De betrokkene kan onder bepaalde voorwaarden de verwerking laten beperken.

6. Recht op overdraagbaarheid- dataportabiliteit

De betrokkene heeft het recht om een export te krijgen van zijn digitale persoonsgegevens in machine leesbare vorm onder bepaalde voorwaarden.

7. Recht op bezwaar

De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens.

1. Bezwaar tegen verwerking op basis van algemeen belang en gerechtvaardig belang;
2. Bezwaar tegen onderzoek of statistische doeleinden;
3. Bezwaar tegen direct marketing (ook profiling).

8. Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking

Betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen automatische verwerkingen. Hieronder valt ook profiling.